Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 6, Ngày 18/10/2019, 08:00
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Gò Dầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2019
Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018; ngày 07/10/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 187/QĐ-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Gò Dầu năm 2019.

Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Gò Dầu năm 2019.

Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2019.

Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Lượt người xem:  Views:   975
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền