Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 19/03/2019, 11:00
Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/03/2019
Sở Nội vụ lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Du thao QD cua UBND tinh ve to chuc va hoat dong cua Ap, Khu pho nam 2019 (T3-2019).doc

         Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và tình hình thực tế có những bất cập cần bổ sung, hoàn thiện phù hợp thực tiễn;
         Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tham mưu UBND tỉnh thay thế Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND  huyện, thành phố giúp Sở Nội vụ chuyển dự thảo Quyết định cho UBND các xã, phường, thị trấn tham gia đóng góp và tổng hợp gửi về Sở Nội vụ theo thời gian trên.           Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cho ý kiến đóng góp gửi văn bản về Sở Nội vụ
trước ngày 31/3/2019.
        Đồng thời, dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Nội vụ để lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sửa đổi văn bản. Thời gian nhận ý kiến đóng góp của các cá nhân và tổ chức trên cổng thông tin điện tử đến hết ngày 19/4/2019.
        Đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm đóng góp đối với dự thảo theo thời gian quy định./.

Lượt người xem:  Views:   1454
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền