Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 11:00
Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018
Song song với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đối tượng chính sách ấy có những trường hợp thanh niên xung phong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong kháng chiến, chung sức đóng góp cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975.

        Với phương châm "Uống nước nhớ nguồn" và dành sự quan tâm đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975; ngày 06/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/03/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau được hưởng các chế độ trợ cấp, chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh.

         Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 có 05 Chương 16 Điều và các mẫu hướng dẫn kèm theo được quy định chi tiết, cụ thể; trong đó:

        -  Chương I: có 03 Điều ( Điều 1, 2, 3) quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; đối tượng không áp dụng và điều kiện áp dụng khi được xem xét giải quyết chế độ, chính sách;

        - Chương II: gồm 04 Điều ( Điều 4, 5, 6, 7) quy định về chế độ trợ cấp một lần; chế độ trợ cấp hàng tháng; chế độ trợ cấp mai táng và diện được vay vốn sản xuất, kinh doanh;

       - Chương III: bao gồm 04 Điều ( Điều 8, 9, 10, 11) quy định về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng; quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng; hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết trợ cấp mai táng và cho vay sản xuất kinh doanh;

       - Chương IV: có 03 Điều (Điều 12, 13, 14) quy định kinh phí thực hiện chế độ, chính sách; kinh phí chi công tác quản lý và việc xử lý vi phạm;

       - Chương V:  có 02 Điều (Điều 15, 16) quy định về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

        Theo đó, Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

         Nghị định 112/2017/NĐ-CP     nghi-dinh-112-2017-nd-cp.rar

         PHÒNG XDCQ&CTTN 

Lượt người xem:  Views:   592
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền