Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 4, Ngày 22/08/2018, 17:00
Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/08/2018
Nhằm nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2018 tại các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

       Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2018.

       Theo đó, từ ngày 06/9/2018 đến ngày 14/9/2018 Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 04 sở, ngành tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo) và 04 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh (Hòa Thành, Châu Thành, Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh).

       Nội dung kiểm tra tập trung các nội dung: Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2018; Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

         Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

Lượt người xem:  Views:   437
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền