Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 08/11/2016, 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2016
Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 3139/UBND-NC V/v tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị;

       Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

       Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

 Phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới hệ thống quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.  

         Hàng năm, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức vào cuối năm; trường hợp do đặc điểm tình hình khó khăn thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp Công đoàn cùng cấp thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị, nhưng không quá tháng 01 của năm tiếp theo.

         Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn này.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/5 hàng năm, Báo cáo năm gửi trước ngày 15/11 hàng năm.

         Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

     

                           PHÒNG XDCQ&CTTN

Lượt người xem:  Views:   396
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền