Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 5, Ngày 17/12/2015, 08:55
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/12/2015
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 202/SNV-XDCQ&CTTN về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.

CÔNG VĂN SỐ 202/SNV-XDCQ&CTTN    XEM

KẾ HOẠCH VÀ QUYẾT ĐỊNH DỰ THẢO      XEM

Lượt người xem:  Views:   660
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền