Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP NGÀY 22/11/2018 cuả Chính phủ Quy định về Thành lập, Tổ chức lại, Giải thể Tổ chức hành chính.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
 
Về việc đánh giá và phân loại cán bộ ,công chức ,viên chức năm 2018
 
Ngày 08/12, tại Hội trường Thành ủy Tây Ninh, Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức Hội thi “Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm” năm 2018.
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (Bản Tin số 47)
 
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5954/BNV-TCBC về việc sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Ngày 06/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Tham dự Đại hội có ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Mỹ An - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối Đảng , Đoàn thể năm 2018
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018 khối cấp Tỉnh và cấp Huyện năm 2018