Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
8
3
9
4
Công chức viên chứcThứ 2, Ngày 13/01/2014, 10:45

Thực hiện ký hợp đồng theo Nghị định số 68 /2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

Ngày 08 tháng 01 năm 2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 06/SNV-TCCC về việc thực hiện ký hợp đồng theo Nghị định số 68 /2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

Số lượt người xem: 2391 Quay lại
Xem theo ngày:
  • Núi Bà đen Tây Ninh