Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
2
1
5
7
0
Ðóng

Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức lễ Khai Giảng Lớp Hạnh Đường Khóa 10-2014.

Chiều ngày 22/9/2014 (nhằm ngày 28/8 năm Giáp Ngọ), lúc 14 giờ 00 tại Giảng đường Tòa thánh, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh long trọng tổ chức buổi lễ Khai giảng lớp Hạnh đường khóa 10 dành cho các vị chức sắc ở hàng phẩm Lễ sanh. Đây là những vị Lễ sanh được Hội Thánh ân phong trong Đại hội Hội Thánh nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua.

 • Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức lễ Khai Giảng Lớp Hạnh Đường Khóa 10-2014.

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV

 • Quy định mẫu hiện vật khen thưởng và quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng

 • Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017

 • Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính

 • Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức lễ Khai Giảng Lớp Hạnh Đường Khóa 10-2014.

 • Lịch công tác tuần từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

 • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV

 • Quy định mẫu hiện vật khen thưởng và quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng

 • Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017

 • Núi Bà đen Tây Ninh