Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
8
2
8
0
Ðóng

Về việc thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ năm 2014.

Ngày 22 tháng 10 năm 2014, Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 243/SNV-ĐTBD Về việc thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ năm 2014.

  • Núi Bà đen Tây Ninh