Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
4
9
2
1
9
Ðóng

Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh Ủy và Ban Tôn giáo Tây Ninh viếng tang Giám đạo Trương Văn Cánh.

Chiều ngày 30/9/2014, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh gồm có: ông Nguyễn Thanh Pha – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trang Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo đã đến viếng tang Giám đạo Trương Văn Cánh tại Báo Ân từ, Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh Ủy và Ban Tôn giáo Tây Ninh viếng tang Giám đạo Trương Văn Cánh.

 • Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ Bổ nhiệm Tân Mục sư nhiệm chức Quản nhiệm Chi hội Tin lành Tây Ninh

 • Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

 • Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

 • Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh tại Tỉnh Tây Ninh khai giảng lớp tập huấn đạo sự cho chức việc lớp 9 năm 2014.

 • Sở Nội vụ triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)

 • Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh Ủy và Ban Tôn giáo Tây Ninh viếng tang Giám đạo Trương Văn Cánh.

 • Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ Bổ nhiệm Tân Mục sư nhiệm chức Quản nhiệm Chi hội Tin lành Tây Ninh

 • Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

 • Lịch công tác tuần từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014

 • Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

 • Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh tại Tỉnh Tây Ninh khai giảng lớp tập huấn đạo sự cho chức việc lớp 9 năm 2014.

 • Núi Bà đen Tây Ninh