Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
6
2
3
1
6
Ðóng

Sở Nội vụ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Sở Nội vụ mới thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về thái độ, tinh thần trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

  • Núi Bà đen Tây Ninh