Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
1
0
7
5
Ðóng

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Thanh tra giai đoạn 2011 - 2015.

Ngày 03.7.2015, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra giai đoạn 2011 - 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trường ban Thi đua - Khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh; các điển hình tiên tiến trong ngành và toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

 • Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Thanh tra giai đoạn 2011 - 2015.

 • Sơ kết Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2015.

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh – 5 năm một chặng đường phát triển .

 • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

 • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

 • Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Thanh tra giai đoạn 2011 - 2015.

 • Sơ kết Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2015.

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh – 5 năm một chặng đường phát triển .

 • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

 • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

 • Núi Bà đen Tây Ninh