Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
7
5
7
5
Ðóng

Thực hiện nghiêm quy định về mẫu Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh vừa ban hành Công văn số 42/HĐTĐ gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đề nghị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

  • Núi Bà đen Tây Ninh