Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
1
9
9
Ðóng

Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Dương Minh Châu, giai đoạn 2010-2015

Ngày 21.5.2015, huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010-2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Dương Minh Châu, giai đoạn 2010-2015

 • Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

 • Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ XI, năm 2015

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 – 2015

 • Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 • Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Dương Minh Châu, giai đoạn 2010-2015

 • Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

 • Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ XI, năm 2015

 • Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 – 2015

 • Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 • Núi Bà đen Tây Ninh