Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
9
5
9
5
9
Ðóng

Lễ bàn giao cơ sở nhà, đất của Xưởng sản xuất thiết bị trường học trong Nội ô Tòa Thánh cho Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh.

Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-UBND, ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao cho Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cơ sở nhà, đất là: Xưởng sản xuất thuộc Công ty cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục tỉnh trong Nội ô Tòa thánh.

  • Núi Bà đen Tây Ninh